• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Back

Organische mest voor de moestuin

groei-en-bloeifactoren-blog-bac.jpg06 dhj

Als u een moestuin hebt, kunt u de gewassen het beste bemesten met organische mest. Deze mestsoort is afkomstig van een dierlijke of plantaardige bron. Welke organische mest geschikt is voor uw moestuin, is afhankelijk van de bodemsoort en de pH-waarde (zuurgraad). 

Waarom organische mest?

Organische mest bevat belangrijke voedingselementen, waaronder stikstof, fosfor en kalium. Deze komen vrij als micro-organismen de mestkorrels afbreken. Tijdens dit proces ontstaan humuszuren en aminozuren. Omdat deze elementen zuurstof nodig hebben, trekken ze lucht aan. Hierdoor ontstaat een luchtige, rijke en vruchtbare bodem met een goede structuur. Uw gewas kan zo gemakkelijk voldoende voeding en vocht uit de bodem halen. Het resultaat: een gezond en weerbaar gewas met een smaakvolle opbrengst. 

Nóg een voordeel: in vergelijking met kunstmest blijft organische mest veel langer in de bodem. Dit betekent dat u maar vier keer per jaar hoeft te bemesten in plaats van elke drie weken, wat gebruikelijk is bij kunstmest.

Organische mestproducten van BAC

Bij BAC leveren we meerdere organische meststoffen:

  • Bio-korrels: bevordert de biodiversiteit in de bodem en stimuleert de wortelvorming. 
  • Kokos: houdt water langer vast en zorgt voor een luchtige bodemstructuur. Dit draagt bij aan de wortelgroei. 
  • Lava-aarde: bevat van nature veel voedingselementen, wat de groei van uw gewas bevordert.  
  • Kalk: creëert een stabiele pH-waarde in hergebruikte aarde en kokos. 


Bodemsoort en pH-waarde

Welke organische mest uw moestuin nodig heeft, bepaalt u aan de hand van de bodemsoort en de pH-waarde. Voor kleigrond kunt u het beste kalk gebruiken. Hoeveel kalk u toepast is afhankelijk van de pH-waarde. Hoe hoger de pH-waarde, hoe minder kalk u nodig hebt. Zavelgrond heeft baat bij bio-korrels en kokos. Soms heeft deze bodemsoort ook kalk nodig. Daarom is het belangrijk de pH-waarde te meten, dit geldt overigens voor vrijwel alle bodemsoorten.

Hoewel kalkgrond zeer vruchtbaar is, heeft deze bodemsoort eveneens baat bij bio-korrels en kokos. De kans op een mooie opbrengst is daardoor nog groter. Zandgrond is voedselarm. Om het leven in de bodem te stimuleren gebruikt u lava-aarde en kokos. Met de bio-korrels creëert vervolgens u een rijkere bodem. Veengrond heeft baat bij kalk, omdat de zuurgraad van de bodem zeer hoog is. 

In dit blog leest u meer over organische mest en verschillende bodemsoorten.

« Back

Scroll to top