• Header-downloads-1.jpg

Skemat e kultivimit

Në rast se do t’i kultivoni vetë bimët, është i rëndësishëm përdorimi i një skeme kultivimi. Nga eksperienca jonë disavjeçare, ne mund t’ju ndihmojmë të krijoni një skemë të përshtatshme kultivimi.

Çfarë është skema e kultivimit?

Një skemë kultivimi është një tabelë në të cilën pasqyrohet saktësisht koha dhe sasia e nevojshme e ushqimit për bimën. Gjithashtu, në të mund të shihni se për cilin lloj ushqimi ka nevojë bima.

Cili është avantazhi i skemës së kultivimit?

Avantazhi i skemës së kultivimit qëndron në faktin që ju e dini saktësisht se çfarë duhet të bëni me bimën gjatë çdo faze të rritjes dhe lulëzimit të saj. Kjo parandalon dështimin e kulturës.

Skemë kultivimi me porosi

Keni në plan të kultivoni bimë dhe dëshironi të keni një skemë kultivimi? Kur na tregoni se cilën bimë do të kultivoni dhe në çfarë kushtesh, ne mund të përgatisim një skemë kultivimi për ju. Përveç skemës së kultivimit, ne mund t’ju këshillojmë edhe mbi suplementet ushqyese që mund të përdorni. Ne ofrojmë një gamë të gjerë produktesh që stimulojnë rritjen dhe lulëzimin e bimëve, dhënien e ushqyesve shtesë për bimët tuaja, për forcimin e bimëve dhe për sasinë e substrateve për të krijuar një bazë sa më të mirë. Duke integruar suplementet ushqyese në skemën e kultivimit, kjo e fundit bëhet më e plotë dhe në këtë mënyrë ka më shumë efekt në rezultatin përfundimtar.

Shkarko të gjitha skemat e kultivimit

Këshilla personale?

Dëshironi të merrni këshilla personale gjatë implementimit të skemës së kultivimit? Drejtojeni pyetjen tuaj nëpërmjet formularit të këshillimit. Në këtë mënyrë do t’ju informojmë sa më shpejt të jetë e mundur.

Kërko këshillë

Scroll to top