• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Tilbage

Hvad er sporstoffer?

Sporenelementen - Blog

Sporstoffer er elementer i plantenæringsmidler, som sørger for vækst og bestemte processers funktion. De former byggestenene af enzymer, som muliggør yderst vigtige processer i dine afgrøder. Vigtige sporstoffer for planter er bl.a. bor, 

molybdæn, jern, zink, mangan og magnesium. Sporstoffer er kun nødvendige i små mængder; for mange kan være skadelig for planten. Denne artikel omhandler forskellige sporstoffer.

Bor

Bor fremmer celledeling, transport af kulhydrater og funktionen af vækststoffer. I plantens vækstperiode er en konstant tilførsel af bor vigtig. Hvis en plante får for lidt bor, reduceres rodudviklingen, og vækstpunkterne vil dø. Bladene ser udtørrede ud, og planten danner mindre frugt. Men for meget bor er også skadeligt. Det kan bladnerverne gøre gule og tilstoppe dem. Følsomheden overfor for meget bor varierer fra plantesort til plantesort.

Molybdæn

Dette næringsstof fremmer væksten og kvælstofbalancen. Mange enzymer fungerer ikke uden molybdæn. Ofte fører mangel på molybdæn til kvælstofmangel. Enzymer, som har indflydelse på kvælstofbalancen, fungerer dårligere, hvilket gør, at kvælstoffet bindes utilstrækkeligt. Det kan medføre, at bladene krøller eller bliver slappe. Mangel på molybdæn kan forøges, hvis pH-værdien er lav. Der findes meget lidt viden om for meget molybdæn. Det forekommer meget sjældent.

Kobber

Kobber spiller en stor rolle i hormonbalancen. Hvis dine planter indeholder for lidt kobber, forstyrres væksten. Det kan give afvigende form eller farve. Krøllede blade er f.eks. et tegn på kobbermangel. For meget kobber er yderst sjældent. Hvis det er tilfældet, ligner rødderne pigtråd, og klorofylet nedbrydes.

Zink

Zink er plantens vækstmiddel og derfor yderst vigtigt for væksten. For lidt zink ses tydeligt i form af dværgvækst og små blade. Bladene kan også blive brune. For meget zink forstyrrer også væksten. Nerverne kan da få en lilla farve.

Jern

Sporstoffer danner en underdel af enzymer, som fremmer en række vigtige processer: fotosyntese, dannelse af klorofyl og respiratoriske processer. Vedvarende tilførsel af jern er yderst vigtigt. Ved jernmangel nedbrydes klorofylet; bladene bliver gule, og kan tilmed blive helt hvide. Jernmangel opstår ofte ved et overskud af vand, lav rodtemperatur eller for høj pH-værdi. For mange sporstoffer som zink, kobber og mangan kan også forårsage jernmangel. For meget jern forekommer ikke i planteavl.

Mangan

Mangan indgår i et antal enzymer i planten. Denne vigtige byggesten sørger for planteprocesser såsom proteinmetabolisme, celledeling, fotosyntese og respiration. Manganmangel forekommer normalt ved en meget høj pH-værdi. Det ses mere eller mindre på samme måde som ved jernmangel; klorofylet mellem nerverne nedbrydes. Roser og gerbera kan miste bladene. For meget mangan er kun skadeligt ved en dalende pH-værdi. Det ses som rødlilla striber på bladene.

Magnesium

Magnesium fremmer den grønne bladfarve. Dette sporstof stimulerer også dannelsen af proteiner fra aminosyrer. Ved magnesiummangel forbliver bladnerverne grønne, men bladet mellem nerverne farves gult. Bladenes udseende minder om pelsen på en tiger.  For lidt magnesium forekommer sjældent. Hvis det forekommer, ligner det saltskade.

BAC-produkter med sporstoffer

Vi tilbyder forskellige typer af plantenæringsmidler, som fremmer optagelsen af sporstoffer. Bl.a. PK Booster og Funky Fungi. Har du spørgsmål om forholdet mellem sporstoffer i dine afgrøder? Kontakt vores videnscenter. Vi giver dig gerne personlig rådgivning.

« Tilbage

Scroll to top