• Header-kenniscentrum-1.jpg

« חזור

?מה ההבדל בין גידולים אורגניים לגידולים אקולוגים

verschil-tussen-ecologisch-en-biologisch-teelt-blog-bac.jpg03 dhj

על פניו, 'חקלאות אורגנית' ו'חקלאות אקולוגית' הם מושגים זהים.

ובכל זאת קיימים בניהם הבדלים מהותיים. קראו את הפוסט הזה כדי להרחיב את התמצאותכם בחקלאות אורגנית ואקולוגית, וכדי להבין את ההבדלים בניהן.

מהי חקלאות אורגנית?

המילה 'אורגנית' היא מושג מוגן וניתן להשתמש בה רק לתיאור מוצרים הנושאים את תו התקן האורגני האירופי, את תו התקן EKO או את התווית Ecocert.

גידול אורגני חייב לעמוד בתקנות הבאות:

- ללא שימוש בחומרי הדברה כימיים.
- ללא שימוש בדשן מלאכותי.
- ללא שימוש בזרעים מהונדסים גנטית.
- שימוש אחראי באנרגיה ומשאבי טבע.

לתו התקן EKO דרישות גבוהות יותר מתו התקן האורגני האירופי. האחרון מדגיש ידידותיות סביבתית ורווחת בעלי חיים. הראשון גם מציב דרישות לגבי שימוש באנרגיה, אריזה, היבטים חברתיים וסחר הוגן.

מהי חקלאות אקולוגית?

חקלאות אקולוגית דומה לחקלאות אורגנית אך מחמירה יותר. לדוגמה, חקלאי אקולוגי יתחשב במערכת האקולוגית כולה ויפעל רק בהתאם למחזור החיים בטבע. הוא ישתמש בקומפוסט שמקורו בפסולת. דוגמאות לצעדים שננקטו על-ידי חקלאים אקולוגיים:

צמצום ייצור הפסולת עד למינימום.
 מחזור כל הפסולת המיוצרת (פסולת אורגנית תונח בקומפוסט).
 נטיעת צמחיה סביב גידולים המגדילה את רווחתם של דבורים, ציפורים ועוד.

מוצרי BAC עם סימן מסחרי אורגני

האם אתם מחפשים מוצרים לשימוש בחקלאות אורגנית? BAC מתמקדת בייצור תזונה מהצומח, ממריצי צמיחה, דשן אורגני ומאיצי צמיחה המתאימים לגידול אורגני. כיום, רבים מהמוצרים שלנו נושאים את התווית ECO-cert. עוד מידע על הנושא פה.

ייעוץ בנושא חקלאות אורגנית

האם תרצו ללמוד יותר על גידול אורגני? נשמח לחלוק איתכם את הידע שלנו ולייעץ בכייף אילו מוצרים מתאימים לגידולים שלכם ואיך להשתמש בהם.

« חזור

Scroll to top